ftp.ssikt.no - /Hareid/Detaljregulering byggjefelt Røyset II - oversending av klage/


[To Parent Directory]

6/4/2015 10:55 AM 360620 01.Reguleringsplan - Detaljregulering byggjefelt Røyset II - oversending av klage.pdf
6/4/2015 10:53 AM 492654 02. Reguleringsplan - Detajregulering byggjefelt Røyset II - innkomne klager.PDF
6/4/2015 10:53 AM 291446 03. Melding om vedtak frå møte i FSK 11.5.2015.pdf
6/4/2015 11:01 AM 820954 04. Reguleringsplan - detaljregulering bustadfelt Røyset II - Klage på vedtak.pdf
6/4/2015 10:53 AM 1459094 05. Kommunestyret sitt vedtak sak PS 6 15 i møte 05.02.2015 m administrasjonen si saksutgreiing.PDF
6/4/2015 10:53 AM 1959933 06. Reguleringsplan - Detajregulering byggjefelt Røyset II - Godkjent plankart og situasjonsplan.PDF
6/4/2015 10:53 AM 1460799 07. Reguleringsplan - Detajregulering byggjefelt Røyset II - Reguleringsføresegner.PDF
6/4/2015 10:53 AM 6377710 08. Reguleringsplan - Detajregulering byggjefelt Røyset II - Planomtale.PDF
6/4/2015 10:53 AM 912076 09. Vedlegg A 1 - Vurdering av merknader ved forvarsling.PDF
6/4/2015 10:53 AM 12068917 10. Vedlegg A 2 - Innkomne skriv ved forvarsling.PDF
6/4/2015 10:53 AM 2037363 11. Vedlegg B Illustrasjonsplan senterlinjeoversi9kt kanal og veg, lengdeprofilar og standard tverrprofil veg.PDF
6/4/2015 10:53 AM 3740715 12. Vedlegg C Sjekklister og skredfarevurdering.PDF
6/4/2015 10:53 AM 5661744 13. Vedlegg D Oppstartsmøte og forvarsling.PDF
6/4/2015 10:53 AM 819673 14. Oversikt innkomne merknader ved 1. g. off. ettersyn 22.03-05.05.2014.PDF
6/4/2015 10:53 AM 2263507 15. Møre og Romsdal fylkeskommune - fråsegn ved avgrensa ettersyn - Løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne.PDF
6/4/2015 11:02 AM 736771 16. Målerapport Radon.pdf