ftp.ssikt.no - /Volda/Politiske dokument/Formannskapet 2020_08_12/PS_250_20/


[To Parent Directory]

12/2/2020 3:17 PM 3959005 0 Planomtale Rotsetfjøra Alternativ 4 -27-08-2020 (DokID 326113).pdf
12/2/2020 3:17 PM 2350937 Arkeologisk rapport - Rotsetfjøra (DokID 297291).pdf
12/2/2020 3:17 PM 91145 Ettersending av arkeologisk fagrapport i høve reguleringsplanen for Rotsetfjøra i Volda kommune (DokID 297290).pdf
12/2/2020 3:17 PM 740308 Fråsegn frå Møre og Romsdal fylkeskommune ved avgrensa ettersyn - detaljregulering - reguleringsplan - Rotsetfjøra - gnr 30 bnr 157 og gnr 30 bnr 286 m (DokID 316248).pdf
12/2/2020 3:17 PM 226141 Fråsegn Møre og Romsdal fylkeskommune - detaljregulering - reguleringsplan - Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157 m (DokID 301736).pdf
12/2/2020 3:17 PM 545222 Høyringsinnspel frå SV til detaljregulering for Rotsetfjøra - gnr 30 bnr 157, bnr 286 med fleire - PlanID 2018001 (DokID 336759).pdf
12/2/2020 3:17 PM 723604 Høyringssvar - detaljregulering for Rotsetfjøra (DokID 336555).pdf
12/2/2020 3:17 PM 62107 Høyringssvar frå Marta og Karstein Nes - Detaljregulering for Rotsetfjøra - gnr 30 bnr157, bnr 286 m. fl (DokID 336252).pdf
12/2/2020 3:17 PM 589298 Høyringsuttale Bjørkedal kystlag (DokID 335033).pdf
12/2/2020 3:17 PM 312618 Høyringsuttale Bjørkedal kystlag - detaljregulering Rotsetfjøra - Planid 2018001 - gnr 30 bnr 157, gnr 30 bnr 286 m.fl (DokID 335034).pdf
12/2/2020 3:17 PM 84478 Høyringsuttale frå Fylkesmannen til detaljreguleringsplan for Rotsetfjøra - gnr 30 bnr 157, gnr 30 bnr 286 m.fl (DokID 336864).pdf
12/2/2020 3:17 PM 175772 Høyringsuttale frå Jørgen Lyngvær og 352 andre mot utbygging av Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157, bnr 286 med fleire - planid 2018001 (DokID 336696).pdf
12/2/2020 3:17 PM 62494 Høyringsuttale frå Volda Venstre til detaljregulering Rotsetfjøra - gnr 30 bnr 157 bnr 286 med fleire- PlanID 2018001 (DokID 336698).pdf
12/2/2020 3:17 PM 407747 Høyringsuttale frå Wendi Stråbø i samband med detaljregulering for Rotsetfjøra - planid 2018001 (DokID 336703).pdf
12/2/2020 3:17 PM 593180 Høyringsuttale Volda Sogelag (DokID 335031).pdf
12/2/2020 3:17 PM 310369 Høyringsuttale Volda Sogelag - detaljregulering for Rotsetfjøra - Planid 2018001 - gnr 30 bnr 157, gnr 30 bnr 286 m.fl (DokID 335032).pdf
12/2/2020 3:17 PM 475494 Innspel frå Mørenett til detaljregulering for Rotsetfjøra - gnr 30 bnr 157 (DokID 330276).pdf
12/2/2020 3:17 PM 64086 Merknad frå Ingrid Vatne - detaljreguleringsplan for Rotsetfjøra, gnr 30 bnr 157 og bnr 286 med fleire (DokID 336310).pdf
12/2/2020 3:17 PM 434351 Merknad frå Ove Rune Driveklepp til PlanID 2018001 - Detaljregulering for Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157, gnr 30 bnr 286 m.fl (DokID 335308).pdf
12/2/2020 3:17 PM 2017632 Merknad til plan for Rotsetfjøra (DokID 336704).pdf
12/2/2020 3:17 PM 932044 NVE si generelle tilbakemelding - Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157, 286 mfl. - Boligformål mm (DokID 335251).pdf
12/2/2020 3:17 PM 441756 Offentleg ettersyn - merknadssvurdering - Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30157, 30286 m.fl (DokID 340890).pdf
12/2/2020 3:17 PM 513999 Offentleg ettersyn - merknadssvurdering - Detaljregulering for Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157, gnr 30 bnr 286 m.fl (DokID 326121).pdf
12/2/2020 3:17 PM 935512 Oppdaterte plandokument og uttale frå plankonsulent til merknadar ved offentleg ettersyn - Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30157, 30286 m.fl (DokID 309514).pdf
12/2/2020 3:17 PM 1371368 Oppfølging etter drøftingsmøte - Detaljregulering for Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157 og 286 m.fl (DokID 325275).pdf
12/2/2020 3:17 PM 844004 Plansak for nytt offentleg ettersyn - Detaljregulering for Rotsetfjøra - gnr. 30 bnr 157, gnr 30 bnr 286 m.fl (DokID 325365).pdf
12/2/2020 3:17 PM 343002 Referat frå drøftingsmøte - Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr (DokID 325276).pdf
12/2/2020 3:17 PM 403032 Referat frå drøftingsmøte - Detaljregulering for Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157, gnr 30 bnr 286 m.fl (DokID 318366).pdf
12/2/2020 3:17 PM 623843 Revidert planforslag - Alternativ 4 - Detaljregulering Rotsetfjøra gbnr 30157 og 30286 m.fl (DokID 326112).pdf
12/2/2020 3:17 PM 364433 Revidert planframlegg - Ber om ny vurdering og trekking av motsegn - Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30157, 30286 m.fl (DokID 310833).pdf
12/2/2020 3:17 PM 329428 Rotsetfjøra, Fortidsminneforeningen, 05.11.20 (DokID 336995).pdf
12/2/2020 3:17 PM 866471 Sluttbehandling - Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30157, 30286 m.fl (DokID 340398).pdf
12/2/2020 3:17 PM 182997 Svar på spørsmål knytt til motsegner - PlanID 2018001 - Detaljregulering for Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157, gnr 30 bnr 286 m.fl (DokID 321768).pdf
12/2/2020 3:17 PM 102131 Trekking av motsegner frå Møre og Romsdal Fylkeskommune - fråsegn til offentleg ettersyn - detaljregulering - reguleringsplan Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157, 286 m (DokID 336997).pdf
12/2/2020 3:17 PM 284128 Uttale frå Kystverket - Rotsetfjøra - gnr 30 bnr 157, bnr 286 m (DokID 331049).pdf
12/2/2020 3:17 PM 923389 Uttale om detaljregulering for Rotsetfjøra gnr 30 bnr 157, gnr 30 bnr 286 m.fl (DokID 337213).pdf
12/2/2020 3:17 PM 302167 Uttale til offentleg ettersyn frå Statens Vegvesen - Detaljregulering for Rotsetfjøra - gnr. 30 bnr. 157, 286 m.fl (DokID 335743).pdf
12/2/2020 3:17 PM 5778050 V1 Reguleringsplan Rotsetfjøra Alternativ 4 - 27-08-2020 (DokID 326114).pdf
12/2/2020 3:17 PM 6291331 V10-1 10205976-RIG-RAP-002_vurdering (DokID 278211).pdf
12/2/2020 3:17 PM 14640784 V10-2 10205976-RIG-RAP-001 Datarapport (DokID 278212).pdf
12/2/2020 3:17 PM 97900 V11 Fråsegn etter arkeologisk registrering - Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Rotsetfjøra (DokID 278213).pdf
12/2/2020 3:17 PM 4074446 V12 Innledende brannstrategi - Leilighetsbygg Volda (DokID 278214).pdf
12/2/2020 3:17 PM 1064716 V13 Solstudie Leilegheitsbygg Volda -Alternativ 4 – 27.08 (DokID 326118).pdf
12/2/2020 3:17 PM 724326 V14 Lengdeprofilar, SKV2,6,7 (DokID 278203).pdf
12/2/2020 3:17 PM 733460 V2 Føresegn Rotsetfjøra Alternativ 4 - 27-08-2020 (DokID 326116).pdf
12/2/2020 3:17 PM 13817110 V3 Illustrasjonar til planen- Alternativ 4 - 27-08-2020 (DokID 326117).pdf
12/2/2020 3:17 PM 142781 V5-1 FS Varsling Detaljregulering Rotsetfjøra (DokID 278205).pdf
12/2/2020 3:17 PM 115234 V5-2 Kunngjøring Detaljreg Rotsetfjøra (DokID 278206).pdf
12/2/2020 3:17 PM 409213 V6 Løyve om oppstart (DokID 278207).pdf
12/2/2020 3:17 PM 1086586 V8 ros-analyse Rotsetfjøra (DokID 278208).pdf
12/2/2020 3:17 PM 997861 V8 Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit (DokID 278209).pdf
12/2/2020 3:17 PM 6045709 V9 10207075-RIGm-RAP-001 (DokID 278210).pdf